Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 22. septembril algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE), mille eesmärgiks on korrastada riigikaitse planeerimisdokumentide hierarhia ja täpsustada nende omavaheline sidusus. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon

Valitsuse 22. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (340 OE) näeb ette koondaruande kinnitamise. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 22. septembril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) näeb ette minna Euroopa Parlamendi valimistel üle erakondade avatud nimekirjadele, mis tähendab, et pärast valimisi reastatakse kandidaadid erakondade nimekirjades ümber vastavalt valijate poolt antud häälte arvule. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 22. septembril algatatud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE) reguleerib Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eelnõu algatamise ajendiks on soov eraldada Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) reguleerimisalast Riigikogu liikmete palga temaatika, et kanaliseerida tekkinud põhiseaduslik dispuut põhiseaduse § 75 tõlgenduse üle ühe konkreetse eelnõu piiridesse. Seaduse ülesandeks on sätestada 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini kõikumise ülempiir Riigikogu liikmete palkadele. Vastavalt eelnõule jääb palga arvestamisel ülempiiriks 2007.a. IV kvartali Eesti keskmine palk. Eelnõu ei muuda Riigikogu liikmete palgasüsteemi. Riigikogu liikme palk jääb edaspidigi seotuks Eesti keskmise palgaga, sealjuures Riigikogu liikme palga määramise aluseks on eelmise aasta IV kvartali Eesti keskmine palk. Eelnõus sätestatakse ülempiir, millest kõrgemaks ametipalk fikseeritud perioodil tõusta ei saa. Keskmine palga langedes väheneb vastavalt ka ametipalga suurus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside