Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 15. jaanuaril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE), mis viib seaduse kooskõlla ELi õigusega tagamaks valdkonna tõhusam reguleeritus ja tõrgeteta rakendamine. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et 1. jaanuaril 2007 algas uus Euroopa Liidu eelarveperiood 2007–2013, mille raames on Eestil võimalik kasutada ligikaudu 14,56 miljardit krooni abiraha põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 15. jaanuaril algatatud väärismetalltoodete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (1092 SE) tehakse seadusesse mitmeid väikseimaid muudatusi, sealhulgas täpsustatakse kohaldusala ja mõisteid, muudetakse märgistusele esitatavaid nõudeid ning täiendatakse riiklikku järelevalvet käsitlevaid sätteid. Samuti täpsustatakse nõudeid väärismetalltoodete müügidokumentidesse kirjutatavale teabele ning tehakse muid väiksemaid parandusi. Enamus eelnõuga tehtavatest muudatustest on siiski seotud kahe temaatikaga – väärimetalltoodete vastastikune tunnustamine Euroopa Liidus ja kaudselt sellega seotud sissevedajate nimemärgiste käsitluse muutmine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 16. jaanuaril algatatud Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (1093 SE) soovitakse sätestada tervishoiuteenuse osutajate kapitalikulude rahastamine riigieelarvest valitsuse kehtestatud korras ja tingimustel. Ravikindlustuse seaduse muutmisega soovitakse sätestada, et tervishoiuteenuste loetelus märgitud piirhind hõlmab kõiki tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke kulusid, välja arvatud tervishoiuteenuse osutajate kapitalikulud, kulutused teadustegevusele ning õpilaste ja üliõpilaste koolitamisele. Eesti Haigekassa seaduse muutmisega soovitakse suurendada võimalust võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk ehk eelmiste perioodide jaotamata kasum senisest suuremas ulatuse – 50% varasema 20% asemel ning ühtlasi lubada kasutada seda laiemalt kui vaid arstiabi kättesaadavuse parandamisele. Jaotamata kasumi kasutamise üle otsustaks endiselt Eesti Haigekassa nõukogu. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside