Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsuse kohaselt võeti menetlusse valitsuse 9. oktoobril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE), mille eesmärgiks on asendada seni seaduses kasutusel olnud termin „huvialaharidus”, uue terminiga „huviharidus” ja muuta juba kasutusel olev termin seaduslikuks. Mitmed koolid kasutavad oma nimes sõna „huvikool” termin „huvialakool” asemel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 9. oktoobril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (990 SE). Seadus jõustus 1. mail 2004. Eelnõuga tehakse seaduses muudatused seoses sellega, et seaduse rakendamise ajal on muutunud mitmed seaduse reguleerimisalaga seotud Euroopa Ühenduse määrused, mis tingivad ka asjakohased muudatused seaduses. Juhtivkomisjoniks  määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 9. oktoobril algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (991 SE) võimaldatakse äriregistri avaldusi läbi vaadata ja registrikandeid teha kiirmenetluse korras. Seda on esialgu võimalik kohaldada osaühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu esmakannetele ning füüsilisest isikust ettevõtjate ja äriühingute (sh ka aktsiaseltside ja tulundusühistute) muutmiskannetele. Kiirmenetluse puhul saab vajalikud andmed registrit pidavale kohtule esitada interneti teel, ilma notari vahenduseta. Osaühingu notariaalselt tõestatud asutamislepingut ja selle lisana kinnitatud põhikirja asendab kiirmenetluseks kohaldatud põhikiri („tüüppõhikiri“). Registrit pidavate kohtute ning registrite ja infosüsteemide keskuse töökorralduses ja ressursijaotuses lähtutakse eesmärgina 2-tunnisest menetluskiirusest. Äriregistri tavamenetluse maksimumtähtaega lühendatakse 15 kalendripäevalt 5 tööpäevale. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 9. oktoobril algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (992 SE) tulemusena suureneb kohalikele omavalitsustele residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust eraldatav määr 11,9 protsendini. Muudatuse tulemusel väheneb füüsilise isiku tulumaksu laekumine riigieelarvesse. Maksustatavast tulust eraldatava määra tõstmine 0,1 protsendipunkti võrra vähendab riigieelarve tulusid 71,5 miljoni krooni võrra aastas. Sama summa võrra suureneb linnadele ja valdadele laekuva füüsilise isiku tulumaksu kogusumma. Muudatus avaldab esmakordselt mõju 2007. aasta riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete laekumistele.  Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside