Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 23. märtsil algatatud rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE). Konventsiooniga ühinemise eesmärk on võimaldada Eestil osaleda täieõigusliku partnerina konventsiooni osalisriikide koostöös, informatsiooni vahetamises ja otsuste tegemises, mille tulemusel tugevnevad Eesti sidemed osalisriikidega ning Eesti võime otsustusprotsesse mõjutada. Lisaks võimaldab konventsiooniga ühinemine enne 30. aprilli 2009 kulude kokkuhoidu maailmanäitusel osalemisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 23. märtsil algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) võimaldab tagada ettevõtete laene senisest suuremale hulgale ettevõtetele senisest suuremas koondmahus. Seaduse rakendumisel on tagatised avatud ka suurtele ettevõtetele (250 ja rohkem töötajat). Seega kaob senine sihtgrupipõhine eristamine. Suurettevõtete hulk ettevõtete koguhulgas on küll väike, ent tööhõive ja ekspordi seisukohast on tegu olulise sihtgrupiga, mille kaasamine laenude tagamise meetme sihtrühma on praeguses olukorras vajalik. Suuremas mahus laenutagatised julgustavad ettevõtteid võtma laenu tegevuse laiendamiseks või tööprotsessi efektiivsemaks muutmiseks ja uute lahenduste leidmiseks ning realiseerimiseks. Eeldatavad mõjud seetõttu on majanduse arengule positiivsed ja aitavad kaasa surutisest väljumisele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 23. märtsil algatatud asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (456 SE) likvideeritakse Eesti õiguses olev lünk õhusõidukitele registerpandi seadmisel. Seadusel peaks olema positiivne mõju krediidi andmisele, sest õiguslikult tugev ja paikapidav tagatiste süsteem on vajalik krediidituru toimimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 23. märtsil algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE) eesmärk on tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside