Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 15. mail algatatud erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE) eesmärgiks on täpsustada erastamisseaduse §-s 27 ettenähtud erastamise ostu-müügilepingu regulatsiooni osas, mis puudutab aktsiaseltsi aktsiate erastamist ning aktsionäride edasisi suhteid otsuste tegemisel aktsiaseltsi omanike üldkoosolekul ja nõukogus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni 15. mail esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (904 OE) eesmärgiks on pikendada uurimiskomisjoni volitusi käesoleva aasta 15. novembrini. Komisjoni volituste pikendamine on tingitud komisjoni töö käigus küsitletavate ringi laienemisest ning komisjoni hinnangul võtaks kogutud mahuka informatsiooni kvaliteetne analüüsimine enam aega, kui 2005. a. detsembris osati ette näha. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 16. mail algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE). Seaduse järjekordse muutmise tingib vajadus võtta tarvitusele täiendavaid ja ühtlasi rangemaid meetmeid ebaseadusliku kalapüügi ja turustamise üle kontrolli kehtestamiseks ning Eestis laevastiku püügivõimsuse vähendamise meetme rakendamiseks, mille kohaselt on eelistatud need struktuurabi taotlejad, kes loobuvad oma ajaloolisest püügiõigusest. Seetõttu tuleb luua seaduslik alus ajaloolisest püügiõigusest loobumiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 16. mail algatatud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (906 SE). WCT eesmärk on tagada autoritele tõhusad meetmed oma teoste kaitsmiseks informat­siooni­ajastul digitaaltehnoloogia kiire arengu valguses.  Eelnõu eesmärk on tagada Eesti autoritele autoriõiguste rahvusvaheline kaitse. Intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste territoriaalsuse printsiipi arvestades saavad Eesti autorid lepingule vastava kaitse teistes WCT osalistes ja vastupidi – WCT – osaliste autoreid kaitstakse samadel tingimustel Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 16. mail algatatud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (907 SE) eesmärk on tagada Eesti esitajatele ja fonogrammitootjatele autori­õigusega kaasne­vate õiguste rahvusvaheline kaitse. Intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõigusega kaasne­vate õiguste territoriaalsuse printsiipi arvestades saavad Eesti esitajad ja fonogrammi­tootjad lepingule vastava kaitse teistes WPPT osalistes ja vastupidi – WPPT – osaliste esitajaid ning fonogrammitootjaid kaitstakse samadel tingimustel Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Mark Soosaare 16. mail algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõuga (908 SE) tehakse järjekordselt ettepanek maksustada teatrietenduse, kontserdi, muuseumi, kino, kunstinäituse ja loomaaia külastamise piletid 5%-lise käibemaksumääraga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.  
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside