Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 24. oktoobril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), millega soovitakse tõsta ühte või enamat kuni kolmeaastast last kasvatava vanema lapsehooldustasu kahe ja poole kordse lapsehooldustasu määrani iga kuni kolmeaastase lapse kohta. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 24. oktoobril algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõus (304 SE) toodud muudatused seonduvad vajadusega korrastada erakonna rahastamise aruandluse tehnilist poolt, samuti vajadusega kehtestada erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruandlusele ühtne veebipõhine vorm. Eelnõuga antakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) pädevus kehtestada aruannetele kindel vorm veebikeskkonnas, mis muudetakse aruandvatele isikutele interneti teel kättesaadavaks. Ühises keskkonnas on esitatud aruanded ka omavahel võrreldavad. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Rahanduskomisjoni 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (305 OE) näeb ette nimetada Riigikontrolli käesoleva aasta tegevust kontrollima KPMG Baltics AS-i audiitor Indrek Alliksaar. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

63 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist“ eelnõuga (306 AE) kutsutakse Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles põllumajanduse otsetoetusi Euroopas kiiremini võrdsustama ning nende osakaalu põllumajanduspoliitikas vähendama. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 25. oktoobril algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE) loob eeldused äriregistri uue menetlustarkvara kasutuselevõtmiseks. Sellest tulenevalt muudetakse paberil peetava registri kohta käivaid sätteid ja kohandatakse neid selliselt, et nad sobiksid elektrooniliselt peetavale registrile. Eelnõuga luuakse registriosakondadele võimalus menetleda ka teiste registriosakondade kandeavaldusi ja seeläbi ühtlustada registriosakondade töökoormust. Samuti vähendatakse trahvimäära 320-lt eurolt 200-le eurole, kuna kehtiv trahvimäär on algataja hinnangul väiksemate äriühingute ja mittetulundusühingute suhtes ebamõistlikult suur. Kinnistusraamatut puudutavate muudatustega kaotatakse piirang, mille kohaselt tohib kinnistusosakond pidada kinnistusraamatut ainult tema tööpiirkonnas asuvate kinnistute kohta. Tegu on uuesti menetlusse antud samasisulise eelnõuga (258 SE), mis ei saanud kolmapäevase istungi hääletusel vajalikku toetust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 25. oktoobril algatatud abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) loob eeldused üleminekuks elektroonilisele abieluvararegistrile, elektrooniliste registrikaartide ja -toimikute kasutusele võtuks ning abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumise lihtsustamiseks. Eesmärgi täitmiseks loodi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse eestvedamisel 2011. aasta novembris abieluvararegistri menetlustarkvara, mis kinnistusosakondade töövahendina on esimene samm elektroonilise abieluvararegistri poole. Tegu on samuti uuesti menetlusse antud samasisulise eelnõuga (219 SE), mis ei saanud kolmapäevase istungi hääletusel vajalikku toetust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside