Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. detsembril algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE). Nimetatud  konventsiooni lisa sisaldab piiriliikluse sujuvamaks muutmiseks mitmeid nõudeid. Paljud nõuded on Eestil juba täidetud, näiteks viisalihtsustused, kiireloomuliste kaubasaadetiste eelisõigus, sõidukite tehnoülevaatus ja piiripunktide miinimumnõuded. Mõneti probleemne on piirijärjekord Eesti idapiiril, kuid Eesti astub uusi samme, et leevendada piirijärjekordi. Uudne on konventsioonis sõidukite kaalumine ja kaalusertifikaatide väljaandmine, mis reguleeritakse edaspidi tolliseaduses. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 6. detsembril algatatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) muudab tegutsemise elektriturul selgemaks. Täpsemaks muutuvad tarbija õigused ning võrguettevõtja kohustused. Elektrituru avanedes on kodutarbijatele tagatud üldteenus, mis peaks ära hoidma esialgu tekkida võiva segaduse elektrimüüja valimisel ning sobiva elektrilepingu sõlmimisel. Üldteenuse osutamise eest võib võrguettevõtja või müüja võtta teenustasu, mis koosneks põhjendatud kulutustest ning mõistlikust ärikasumi marginaalist. Ühtlasi teavitatakse turuosalisi elektrituru täielikust avanemisest 2013. aastal. Muu hulgas tehakse täpsustusi, mis on osutunud vajalikuks seoses elektrituru osalise avamisega ning vabal turul kauplevate turuosaliste hulga suurenemisega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 6. detsembril algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (140 SE) kavandatakse muuta orjastamise koosseisu sõnastust ning täiendada seadustikku uute koosseisudega, mis puudutavad erinevatel eesmärkidel toime pandud inimkaubandust. Regulatsiooni muutmisega viiakse Eesti õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidus kehtivate nõuete ja muude rahvusvaheliste õigusaktidega. Tulenevalt uuest riigisisesest inimkaubanduse määratlusest muudetakse välismaalaste seadust ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikaitsekomisjoni 6. detsembril algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE) tagab vajadusel Eestile paindliku tegutsemise kiireks kaitseväe staabiohvitseridega panustamiseks mõnel uuel NATO või EL poolt algatatud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, mille läbiviimise otsus võib olla langetatud mistahes ajahetkel. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside