Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 7. novembril algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), mille eesmärgiks on viia taastuvatest allikatest, samuti soojuse ja elektrienergia koostootmise režiimis toodetud elektrienergia toetusmeetmed vastavusse Euroopa Komisjoni kehtestatud riigiabi kriteeriumitega, korrastada olukorda elektriturul, tagada toetusmeetmete proportsionaalsus saavutatava eesmärgiga ja kohandada toetusmeetmed elektrienergia areneva siseturuga. Sealhulgas nähakse ette vähendada taastuvate energiaallikate kehtivast toetusskeemist tingitud konkurentsimoonutusi ning vähendada ka põhjendamatult kõrget majanduslikku koormust tarbijatele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.  

Valitsuse 7. novembril algatatud veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) on vajalik eelkõige rahvusvaheliste mereõigusalaste lepingutega Eestile võetud reostuse vältimise ja rahvusvahelisse naftafondi tehtavate maksete tegemise kohustuste täitmise tagamiseks piisava õigusliku regulatsiooni kehtestamiseks. Nimetatud lepingutes osalemine on Eestile tähtis, sest riik on suhteliselt suure merealaga. Riigi vastav deklaratsioon rahvusvahelistes suhetes näitab tema panust merekeskkonna kaitse tagamisel ja mere jätkusuutlikul kasutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside