Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu. 

Valitsuse 4. juunil algatatud kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE). Vastuvõetud seaduse veel jõustumata sätte kohaselt arvutatakse 1. jaanuarist 2015 ühe vanema, vanema abikaasa, eestkostja või peres hooldaja pensionile juurde täiendav pensionilisa ühe aastahinde suuruses enne 2013. aastat sündinud lapse kasvatamise eest. Eelnõu eelmärgiks on täiendava pensionilisa maksmise jõustumise tähtaja edasilükkamine 1. jaanuarile 2018. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Kultuurikomisjoni 4. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (686 OE) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Marko Mihkelson ja nimetada tema asemel nõukogu uueks liikmeks Maimu Berg. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Majanduskomisjoni 5. juunil algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) muudab selgemaks andmevahetusplatvormi ning päritolutunnistuste andmebaasi rahastamise. Samuti muudavad päritolutunnistuste osas tehtavad muudatused võimalikuks põhivõrguettevõtja liitumise rahvusvahelise kauplemissüsteemiga. 

Eesti elektriturg avanes kõigile tarbijatele 1. jaanuarist 2013. Turu tõhusaks toimimiseks ja konkurentsi soodustamiseks loodi digitaalne andmevahetusplatvorm, mille kaudu toimub elektriturul andmevahetus avatud tarnija vahetamiseks, mõõteandmete edastamiseks ning turuosalisele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ja talle antud õiguste tagamiseks. Andmevahetusplatvormi loomise kohustus pandi süsteemihaldurile, kuid käesolevaks ajaks on selgunud vajadus täpsustada regulatsiooni andmevahetusplatvormi halduskulude katmise osas. EL-i taastuvenergia direktiivi ülevõtmisega kehtestati põhivõrguettevõtjale kohustus välja anda taastuvenergiaallikatest toodetud elektrile päritolutunnistusi ning luua nende väljaandmiseks andmebaas. Rahvusvahelisi tehinguid võimaldava kauplemissüsteemiga liitumiseks on vajalik elektrituruseaduses täpsustada nõudeid päritolutunnistustega tehtavatele toimingutele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside