Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 14. mail algatatud välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), millega  viiakse seadus vastavusse Euroopa Liidu sellekohase määrusega osoonikihti kahandavate ainete kohta ja lahendatakse seaduse senise redaktsiooni rakendamisel ilmnenud probleemid. Paraneb osoonikihti kahandavate ainete kohta kehtestatud nõuete täitmine Eestis, kuna regulatsioon muutub selgemaks ja täpsemaks. Samuti luuakse alus Euroopa Liidu määruse teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja selle rakendusmääruste rakendamiseks Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. mail algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (233 SE) soovitakse  alates 1. jaanuarist 2013 alandada Eesti elektriaktsiisi Euroopa Liidus lubatud minimaalse määrani, milleks on 1 euro. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu liikmete Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti, Deniss Boroditši ja Rainer Vakra 15. mail algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) eesmärk on suurendada põlevkiviressursi maksu 2 eurot tonni kohta, mille tõttu laekuks riigieelarvesse kokku 40 miljonit eurot rohkem. Sellega soovitakse katta õpetajate 20%-line palgatõus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

Tagasiside