Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 15. novembril algatatud riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), mille peamine eesmärk on viia riigilõivuseaduse viisalõivude ning viisataotluste lõivuvabastuste regulatsioon kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, mis muutub Eestile kohustuslikuks Schengeni ühtse viisaruumiga ühinemisel 2007. aasta detsembris. Eelnõu teiseseks eesmärgiks on maa-ameti toimingute eest võetavate lõivude sätestamine riigilõivuseaduses ning lõivu tasumise kohustuse viimine toimingute tegemist reguleerivatesse eriseadustesse, samuti tehingute andmebaasist koopiate või väljavõtete väljastamise eest võetava riigilõivu arvutamise lihtsustamine ja läbipaistvamaks muutmine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. novembril algatatud käibemaksuseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõuga (155 SE) soovitakse täiendada käibemaksuseaduse § 15 lõiget 2 punktiga 10, mille kohaselt vähendatakse toidu käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 15. novembril algatatud elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE). 21. veebruaril 2007.a võeti vastu elatisabi seadus jõustumisajaga 1. jaanuar 2008. Kuigi seadus ei ole veel jõustunud, ilmnes seadusest tulenevate rakendusaktide väljatöötamisel, et seaduses on mõningad ebaselged kohad, mida ei saa jätta tõlgendamise või kohtupraktika hooleks. Eelnõu eesmärgiks ongi kõrvaldada seaduse rakenduslikud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside