Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 23. jaanuaril algatatud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE). Konverentsi põhikirja muudetakse peamiselt selleks, et võimaldada konverentsi liikmeks saada ka piirkondlikel majandusintegratsiooni organisatsioonidel. Organisatsioonile esitatavatele nõuetele vastab hetkel üksnes Euroopa Ühendus. Muudatuste peamiseks eesmärgiks ongi võimaldada EÜ saamist konverentsi liikmeks, kuna Euroopa Ühenduse asutamislepingu art. 65 kohaselt on ühenduse pädevuses mitmed konverentsi tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused. Lisaks Euroopa Ühenduse liikmelisusele jagatakse ümber ka konverentsi organite pädevust. Senisest suuremad volitused antakse üldasjade ja üldpoliitika komiteele, kus osalevad kõikide liikmesriikide valitsuste esindajad. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 23. jaanuaril algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE) eesmärgiks on luua ehitiste kaasomanikele lihtsustatud kord selleks, et kaasomanikud saaksid lahendada kinnistamist takistavad vaidlused. Eelnõuga muudetakse selgemaks ka ehitiste vallasasjakäibe lõppemist sätestavad seadusesätted. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 24. jaanuaril algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE). Seaduse jõustumisel peatatakse lühikeseks ajaks seni esitatud põlevkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemine ja tekib õiguslik alus uute loataotluste rahuldamisest keeldumiseks. See avaldab pärssivat mõju põlevkivi kaevandamise pidevale kasvule. Samas hoiab see ära uute negatiivsete keskkonnamõjude lisandumise Kirde-Eestis. Enne 1. märtsi 2006 keskkonnaministeeriumile esitatud põlevkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemine peatatakse kuni põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitamiseni. Arengukava järgi on riigil võimalik sihipäraselt ja seega ühiskonnale tulusamalt suunata põlevkivi kaevandamist ja kasutamist. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside