Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti viis eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 7. novembril algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (764 SE) tehtavad muudatused tagavad rahvusvahelistesse kohtuinstitutsioonidesse valitud või nimetatud Eesti kohtunikele võimaluse tagasi pöörduda kohtunikuametisse Eestis. Ühelt poolt peaks see julgustama Eesti kohtunikke rahvusvahelistesse kohtuinstantsidesse kandideerima, teiselt poolt aga tagama selle, et rahvusvahelises kohtuinstitutsioonis väärt kogemuse saanud kohtunik jätkaks pärast ametiaja lõppu õigusemõistmist Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse poolt 7. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (765 OE) näeb ette kasutada Eesti kaitseväe üksust isikkoosseisuga kuni 35 kaitseväelast Euroopa Liidu relvajõudude (European Union Force) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas tähtajaga kuni 2 aastat, alates Eesti üksuse lähetamisest missioonipiirkonda. Eesti planeerib alates 2005. aasta detsembrist osaleda EL-i sõjalisel operatsioonil ALTHEA rühmasuuruse (29) allüksusega. Tegemist oleks Eesti esimese tõsise panusega EL-i sõjalisse operatsiooni. Eesti kaitsevägi on seni osalenud rahutagamismissioonidel Balkanil (UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFOR, Concordia) alates 1995. aastast. Hetkel on Eesti osalus operatsioonis “ALTHEA” 1 ohvitser ja 1 allohvitser EUFORi staabis Sarajevos ja 1 ohvitser (KL) Multinational Task Force North (MNTF(N)) staabis Tuzlas, kokku 3 kaitseväelast. Operatsioon ALTHEA peamiseks eesmärgiks on tagada Daytoni rahulepingu täitmine ning panustada ohutu ja turvalise keskkonna loomisesse Bosnias ja Hertsegoviinas. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Res Publica fraktsiooni 7. novembril algatatud äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (766 SE) soovitakse muuta Eesti ärikeskkond läbipaistvamaks andes kõigile võimaluse interneti teel tasuta tutvuda äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ja kinnistusraamatu andmetega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 7. novembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (767 SE) soovitakse tõsta 2006. aastal tulumaksuvaba miinimumi 200 krooni võrra kuus ehk 2400 krooni võrra aastas võrreldes hetkel seadustatud olukorraga, lähendades maksuvaba tulu määra kiiremini eesmärgile vabastada alampalk täies ulatuses tulumaksust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Peeter Kreitzbergi 8. novembril algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõuga ( 768 SE) muudetakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 6. Nimetatud punkti kohaselt kohaldatakse 5%-list käibemaksumäära teatri etenduse, kontserdi, kino, muuseumi, lõbustuspargi ja loomaaia piletitele ilma tingimuseta, et kultuuriürituse korraldaja peaks olema toetatud riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitali poolt. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside