Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 1. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (394 OE).See näeb ette pikendada Iraagi Vabariigi palve esitamise või ÜRO julgeolekunõukogu vastavasisulise resolutsiooni vastuvõtmise korral Riigikogu 2003. aasta 7. mai otsuses sätestatud Eesti kaitseväe kasutamise tähtaega kuni 37 kaitseväelasega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede juhitaval rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil mitmerahvuseliste relvajõudude koosseisus Iraagis kuni 31. detsembrini 2009. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 2. detsembril algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE) täpsustab välismaalase ja kolmanda riigi kodaniku mõistet ühtlustamaks välismaalaste seaduses ning Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud mõisteid. Muudatuste jõustumisel tekib isikutel, kes taotlevad isikutunnistust või kellele on juba eelnevalt väljastatud isikutunnistus, õigus taotleda digitaalset isikutunnistust, mis on digitaalseks isiku tõendamiseks ja digitaalseks allkirjastamiseks ettenähtud dokument. Digitaalne isikutunnistus väljastatakse taotlejale nn ootetööna kohapeal kodakondsus- ja migratsiooniameti klienditeenindusbüroos. See tähendab, et kui isik on näiteks kaotanud isikutunnistuse ning ta taotleb uut isikutunnistust, siis olenemata isiku taotluse menetlemisele kuluvast ajast on isikul võimalik digitaalses keskkonnas oma isikut tõendada ning digitaalallkirja anda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside