Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu eesmärgiks on soodustada üleminekut teadmistepõhisele majandusele.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Isamaaliidu fraktsiooni 20. aprillil algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (635 SE) näeb ette Eesti Arengufondi asutamise avalik-õigusliku juriidilise isikuna, mille eesmärgiks on Eesti teadmistepõhisele majandusele ülemineku soodustamine. Eesti teadlaste ja innovaatiliste ettevõtjate ning tipptasemel tööjõu potentsiaal tuleb rakendada ühiskonna arenguks. Inimestele tähendab see uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist ning heaolu tõusu. Seaduse peamiseks mõjuks on Eesti rahvusliku konkurentsivõime tõstmine ning üleminek teadmistepõhisele majandusele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzberg i, Mart Laar i, Jarno Laur i, Tõnis Lukas e, Jaanus Marrandi , Sven Mikser i, Eiki Nestor i, Ivari Padar i, Kadi Pärnits a, Katrin Saks a, Helir-Valdor Seeder i, Mark Soosaar e, Jüri Tamm e, Peeter Tulviste ja Trivimi Velliste 20. aprillil algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõuga (636 SE) sätestatakse selgesõnaliselt, et lisaks valla- või linnaeelarve vahenditele toimub lasteasutuse rahastamine riigieelarve eraldistest. Eelnõuga soovitakse sätestada vanemate poolt kaetavaks osaks lasteasutuse tegevuskulude ning õppevahendite kulude katmisel ühe lapse kohta mitte rohkem kui 300 krooni. Samuti soovitakse sätestada, et igal aastal eraldatakse riigieelarvest sihtotstarbeliste eraldistena toetus valla- või linnaeelarvetele munitsipaallasteasutuse pedagoogide tööjõuga seotud kulude katmiseks ja palgamäärade ühtlustamiseks, lähtudes lasteasutuse laste arvust. Samuti täpsustatakse pedagoogide palgaläbirääkimistega seotud üksikasju. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikme Katrin Saksa poolt 20. aprillil algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (637 SE) lisatakse laenutushüvitise ülempiiri kehtestav norm, millest suuremat summat ei maksta autoritele või autoriõiguste omajatele. Ülempiiri ületanud summad suunatakse üldisesse jagamisfondi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside