Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 28. septembril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (583 SE), millega võimaldatakse e-toimiku süsteemi rakendamine ning lahendatakse senised maksekäsu kiirmenetlusega ja infosüsteemidega tekkinud küsimused. Eelnõu käsitleb peamiselt nelja teemat: e-toimiku süsteemi rakendamine tsiviil- ja halduskohtumenetluses, maksekäsu kiirmenetluse formaliseerimine ning lihtsustamine, maksekäsu kiirmenetluse avaldusi lahendava struktuuriüksuse loomine ja kohtute infosüsteemi juurdepääsuõiguste andmine. Õiguskaitseasutuste ühine integreeritud e-toimiku menetlemise infosüsteem on vastavalt valitsuse otsusele loodav infosüsteem, mis ühendab eneses õiguskaitse valdkonna infosüsteeme ja liidab need ühtselt toimivaks tervikuks. E-toimiku süsteem on menetlussüsteem, mis sisaldab enam kui ühele menetlusprotsessi osalisele vajalikku infot, tagab registrite ja asutuste menetlusinfo standardiseerituse, kiire ja efektiivse infovahetuse ning menetlusega seotud isikute võrdse ligipääsu infole. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 28. septembril algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (584 SE) soovitakse tagada kõikidele üliõpilastele haigekassa kindlustuskaitstus akadeemilisel puhkusel viibimise perioodiks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside