Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 21. novembril algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE). Seaduse jõustumisel peavad vedajad lisaks otsekohalduvatest EL määrustest tulenevatele kohustustele järgima ka autoveoseadusega kehtestatud tingimusi vedaja tegevusalale juurdepääsu ja vedaja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta. Seaduse jõustumise hetkest ei väljastata enam riigisisese autoveo tegevuslubasid ja sõidukikaarte, mis tähendab, et edaspidi peavad kõik tasulist veosevedu korraldada soovivad ettevõtjad taotlema ühenduse tegevusloa ja iga tema kasutuses oleva mootorsõiduki kohta ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja. Seaduse jõustumise hetkest ei väljastata enam oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevuslubasid ja sõidukikaarte, mille tulemusena kaovad autoveoseadusest tulenevad halduskulud oma kulul rahvusvahelist veosevedu korraldavate ettevõtjatele täielikult ning oma kulul rahvusvahelist sõitjavedu teostav ettevõtja peab taotlema vaid vastavast EL määrusest tuleneva oma kulul sõitjateveo sertifikaadi. Autoveoseaduses tehtavate muudatuste tulemusena muutub autoveoalaste dokumentide taotlemine mugavamaks ja säästlikumaks, kuna kõiki autoveoseadusest tulenevaid dokumente on võimalik taotleda digitaalallkirjaga elektroonselt. Autoveoseaduse ja liiklusseaduse vastutusalas tehtavad täiendused ning liiklusjärelevalve infosüsteemi kasutuselevõtt võimaldavad tõhustada järelevalvet autoveoseadusest ja otsekohalduvate EL määrustest tulenevate nõuete täitmise üle. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside