Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 15. märtsil algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (866 SE) täpsustatakse vaba kasutuse õigusi, mis võimaldab üldsusel ja eri huvirühmadel selgematel alustel kasutada teoseid ilma autorilt luba küsimata ja tasu maksmata. Avalike raamatukogude, arhiivide ja muuseumite vaba kasutuse õigusi laiendatakse, mis võimaldab neil luba küsimata ja tasu maksmata kogusse kuuluvaid autoriõigusega kaitstavaid teoseid digiteerida ja näituse ja kogude tutvustamise eesmärkidel kasutada. Eelnõu võimaldab maksta hüvitist autoritele ja kirjastajatele reprograafilise reprodutseerimise eest, mis omakorda loob võimaluse korrastada vaba kasutuse kohaldamise praktikat koolides ja teadusasutustes. Eelnõuga tehtav muudatus võimaldab politseil efektiivsemalt menetleda televisiooniorganisatsiooni autoriõiguste rikkumisi kaabellevivõrgus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon

Valitsuse 15. märtsil algatatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE) eesmärk on ratifitseerida ühinemiskonventsioon, millega Eesti ühineb lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga, mis avati allakirjutamiseks 19. juunil 1980 Roomas. Ratifitseeritav ühinemiskonventsioon reguleerib ka Rooma konventsiooniga ühinemise tehnilisi aspekte (eelotsuste taotlemise õigusega kohtute nimetamine, lepingu tekstide edastamine, jõustumissätted). Rooma konventsiooni sätted ei ole Eesti õiguskorrale võõrad, konventsiooni eeskujul valmis 1. juulil 2002 jõustunud rahvusvahelise eraõiguse seaduse lepinguõiguse osa. Seega ei too Rooma konventsiooniga ühinemine kaasa sisulisi muudatusi. Küll aga tõstab 10 uue liikmesriigi liitumine Rooma konventsiooniga olulisel määral õiguskindlust Euroopas tervikuna, sh rahvusvahelise haardega Eesti ettevõtjate jaoks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside