Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 15. juunil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (73 SE), mille eesmärk on täiendada 1. jaanuaril 2012 kehtima hakkavat kriminaalmenetluse seadustikku seoses pealtkuulamise lubade väljaandmisega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 16. juunil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (74 SE) soovitakse tõsta kohaliku omavalitsuse üksusele laekuvat tulumaksumäära seniselt 11,4 protsendilt kahe aasta jooksul 2009. aasta kärbete-eelsele tasemele. 2012. aastal tõuseks määr 11,67 protsendile ning 2013. aastal 11,93 protsendile. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni 16. juunil algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE) viib Eesti seadused kooskõlla EL direktiividega. Viimaste eesmärk on aidata kaasa ELi konkurentsivõime suurendamisele, vähendades selleks Euroopa äriühinguõiguse direktiividest tulenevat halduskoormust. Ühinemiste ja jagunemiste direktiivi muudatused hõlmavad ühingute aruandlusnõuete vähendamist, sh ka ema- ja tütarettevõtjate ühinemise korral, ning teavitamisnõuete kaasajastamist. Lisaks on samasugused muudatused tehtud osaliselt ka piiriüleste ühinemiste direktiivis. Kapitalinõuete direktiivi muudatused võimaldavad liikmesriikidel vähendada aruandluskohustust aktsiaseltsi asutamisel ja aktsiakapitali suurendamisel, kui need toimuvad ühinemise või jagunemise käigus. Tegu on menetluses olnud varasema eelnõu (9 SE) uuesti esitamisega, mis eilsel lõpphääletusel ei saanud nõutavat 51 poolthäält. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside