Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. mail algatatud alkoholiseaduse, tubakaseaduse ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE), mille kohaselt lükatakse edasi alkoholi ja sigarettide aktsiisimäärade tõstmine 1. juulilt käesoleval aastal 1. jaanuarile 2008. aastal ning erimärgistatud kütuse aktsiisi tõus 1. jaanuarilt 2007. aastal 1. jaanuarile 2008. aastal. Eelnõu eesmärk on aktsiisimäärade tõstmise edasilükkamise abil pidurdada inflatsiooni kasvu. Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta. Aktsiisitõusude edasilükkamine vähendab riigi poolt tekitavat inflatsioonisurvet, aidates täita hinnastabiilsuse kriteeriumi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

  

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 17. mail esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (910 OE) ajendiks on endiste vabadusvõitlejate organisatsioonide taotlused Riigikogu seisukohavõtuks eestlaste võitluse kohta II maailmasõjas. Algatajate arvates on samuti tunnustamata metsavendade relvavõitlus nõukogude okupatsiooni vastu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 18. mail esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu  (911 OE) näeb ette, et valitsus viiks läbi ja esitaks 1. jaanuariks Riigikogule analüüsi, mis tooks endaga kaasa nii õiguslikest kui ka sotsiaalsetest mõjudest seksuaalteenuse ostmise tunnistamise kuriteoks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

 

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Imre Sooääre ja Trivimi Velliste 18. mail algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE) esitati peaaegu muutmatul kujul uuesti menetlusse. Eelnõu näeb ette muinsuskaitsealadel olevate kinnistute omanike võrdse kohtlemise üksikmälestiste omanikega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 18. mail algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE) on sama eelnõu, mis jäi vastuvõtmata seoses Riigikogu koosseisu häälte enamuseta. Eelnõu eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside