Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse rahanduskomisjoni 14. juunil algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE), mille eesmärk on 2011. aastaks kavandatud sigarettide 20 % aktsiisimäära tõusu hajutamine kahele aastale, et vähendada määra järsust tõusust tulenevat salaturu kasvu ohtu. Eelnõuga asendatakse sigarettide aktsiisi 20% tõus 2011. aastal aktsiisitõusudega 10% aastatel 2011 ja 2012. Samuti määratakse eelnõus, millal on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure kogusega. See aitab kaasa salasigarettide turu piiramisele läbi karistusmeetmete efektiivsemaks muutmisele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. juunil algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõuga (780 SE) soovitakse kehtestada astmeline tulumaks. Senine tulumaksumäär 21% asendatakse tulumaksumääradega, mis on maksustavalt aastatulult alljärgnev: kuni 70 000 krooni 18%;  70 001 kuni 250 000 krooni 26%;  alates 250 001 krooni 33%. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
18 Riigikogu liikme 14. juunil algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (781 SE) soovitakse rakendada sõidukipileti süsteem ning luua saarte elanike ning ettevõtete sõidukitele üleveol soodustus 50% pileti tavahinnast. Sõidukipileti süsteemi rakendamine tähendab, et pileti eest tuleb tasuda vaid sõiduki ülevedu, olenemata isikute arvust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuu 15. juunil algatatud kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (782 SE) soovitakse sätestada, et kohalike maksude kehtetuks tunnistamine või kohalike maksude seaduses sätestatu muutmine ei tohiks jõustuda enne järgneva eelarveaasta algust. Eelnõu näeb ette, et kui kohalike maksude kehtetuks tunnistamine põhjustab kohaliku volikogu poolt kinnitatud valla või linna arengukava täitmiseks kavandatud tuludes puudujäägi, kaetakse seadusemuudatusest tulenev alalaekumine valla või linna eelarvesse kolme eelarveaasta jooksul alates vastava muudatuse jõustumisest riigieelarvest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Väliskomisjoni 15. juunil algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE) eesmärgiks on anda õigus asutada sihtasutusi Riigikogule ja Vabariigi Presidendile. Põhjendusena tuuakse, et ehkki üldjuhul on sihtasutustes osalemisega seonduv täitevvõimu asutuste pädevuses, võib erandjuhtudel olla siiski otstarbekas teostada asutajaõigusi ka Riigikogul ja Vabariigi Presidendil. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside