Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse viis eelnõu. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 7. aprillil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE) kohaselt ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel isiku või perekonna sissetulekute hulka riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 7. aprillil algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (637 SE) nähakse ette elektroonilise saatelehe kasutamine aktsiisikauba Eesti-sisesel veol, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost. Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES) võimaldab elektroonilise taotluse esitamist aktsiisi tagasisaamiseks, teise liikmesriiki lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba saatelehe esitamist ning aktsiisivaldkonna aruannete eeltäitmist saatelehtede andmetel. Elektroonilise süsteemi kasutuselevõtt lihtsustab saatelehtede ja aruannete koostamist ja esitamist, vähendab paberikulu ning võimaldab paremat järelevalvet aktsiisikauba liikumise üle aktsiisi maksmise õigsuse kontrollimise eesmärgil. Lisaks täpsustatakse aktsiisikauba mõõtmise reegleid. Registreeritud kaubasaaja peab aktsiisikaupa mõõtma mitte ainult statsionaarses mahutis ladustamise korral, vaid ka mittestatsionaarses mahutis ladustamise korral. Õigusselguse huvides täpsustatakse seadust redaktsiooniliselt. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 8. aprillil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Neeme Suure asemele Tatjana Jaanson, asendusliikmeteks Marianne Mikko ja senise asendusliikme Urve Palo asemele Maimu Berg. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 8. aprillil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Heljo Pikhofi asemel Tiit Tammsaar ja asendusliikmeks Karel Rüütli. Samuti nähakse ette nimetada asendusliikmeks Eiki Nestori asemel Heljo Pikhof. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 8. aprillil esitatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Ülo Tuliku asemele Siim Valmar Kiisler ja asendusliikmeks Kaja Kresimani asemel Ken-Marti Vaher. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside