Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 21. aprillil algatatud advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE), mille eesmärgiks on riigi õigusabi korralduse (advokaatide ja nendele tasude määramise põhimõtete) muutmine ning seeläbi õigusabi mõistliku kvaliteeti tagava advokaadi kättesaadavuse parandamine vähekindlustatud isikutele. Samuti täiendatakse ja korrastatakse eelnõuga advokatuuri ja advokaadi tegevusega seonduvaid norme laiemalt. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 22. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (254 OE). NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force, edaspidi NRF) loomine otsustati Praha tippkohtumisel 2002. aastal. Eesmärgiks on luua kõrges valmisolekus ja kiiresti ümberpaigutatav väekoondis, mis suudab läbi viia sõjalisi operatsioone mistahes maailma punktis. Teise eesmärgina täidab NRF nn katalüsaatori rolli – üksuste ettevalmistamine NRF-i jaoks ja osalemine NRF-is aitab panustavatel riikidel kiirendada riikide relvajõududes läbiviidavaid reforme ning ümberkorraldusi selleks, et arendada välja senisest rohkem ümberpaigutamisvõimelisi üksusi rahvusvahelistel operatsioonidel osalemiseks. NATO reageerimisjõud on oluliseks instrumendiks ka NATO kollektiivse enesekaitse operatsioonide kiirel käivitamisel, kui seda peaks vaja olema. Seega on NRFi võimalikult suure võimekuse tagamine otseselt Eesti rahvuslikes huvides. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside