Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 6. märtsil algatatud korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE), millega soovitakse suurendada riigihalduse läbipaistvust, ennetada kõrgemate ametnike korruptsiooni, parandada ametiisikute huvide avaldamise süsteemi usaldusväärsust ja vähendada halduskoormust. Lihtsustatakse oluliselt majanduslike huvide deklareerimist ning tõhustatakse nende üle avalikkuse poolt teostatavat järelevalvet. Majanduslike huvide deklaratsioonide registri loomisega 2014. aastal ning deklarantide ringi täpsustamisega vähenevad asutuste halduskulud. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 6. märtsil algatatud avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE). Uue avaliku teenistuse seaduse koostamise eesmärk on ajakohastada avaliku teenistuse õiguslikku regulatsiooni ja viia see kooskõlla rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenistuse üldpõhimõtetega. Seletuskirjas märgitakse, et kehtiv avaliku teenistuse õiguslik raamistik oma jäikuses ja kohatises ülereguleerituses ei vasta tänapäeva vajadusele ega toeta avaliku teenistuse arengut. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside