Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta järgmised eelnõud ja määrata neile juhtivkomisjonid:
 
Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (949 SE). Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (950 OE). Otsus võimaldaks vajadusel kasutada Eesti kaitseväe üksust suurusega kuni 40 kaitseväelast 2007. aasta 01. jaanuarist kuni 2007. aasta 31. detsembrini NATO kiirreageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. NRFi loomine otsustati 2002. aastal Praha tippkohtumisel. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse algatatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (951 SE). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE). Eelnõu kohaselt tõstetakse eestkostel ja perekonnas hooldamisel olevate laste toetust 900-lt kroonilt 1500 kroonini kuus. Lisaks lapse isiklikele asjadele, toidule, arendavatele tegevustele on kulutuste hulka lisatud ka eluaseme- ja kodukulude osa.
Samuti laiendatakse seaduse eelnõuga elluastumistoetuse saajate ringi: nüüd hakkavad seda saama ka vanemliku hoolitsuseta lapsed. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2007. a. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE). Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE). Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse algatatud ““Partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (956 SE). Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE). Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse algatatud Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (958 SE). Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Valitsuse algatatud seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (959 SE). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse algatatud ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (960 SE). Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (961 SE). Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 kinnitamine” eelnõu (962 OE). Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside