Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon kuulas täna oma istungil ära siseministri Ken-Marti Vaheri, kes andis ülevaate välismaalaste seaduse elamislubade andmise regulatsioonist ja kavandatavatest muudatustest. Arutelul osales ja küsimustele vastas ka siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.
 
Komisjoni liikmeid huvitas, miks elamislubade andmise kontroll on osutunud nõrgaks ja miks Eesti ei saa keelduda elamislubade andmisest nii nagu see on reguleeritud viisade puhul, kuivõrd ettevõtluse alustamine ei vaja tänase regulatsiooni kohaselt tingimata elamisluba. Ka avaldati muret, et kui ühelt poolt on seaduse täitmisel avastatud kuritarvitusi, siis teiselt poolt seab seadus bürokraatlikke takistusi kvalifitseeritud tööjõu sissetoomisele ka igati põhjendatud juhtudel.
 
„Ma arvan, et kindlasti saab, võib ja ehk peabki seadust paremaks teha. Kuid probleem näib olevat mitte niivõrd seaduses, vaid selle kohaldamises. Mitte miski ei takista kuritarvituste vältimist, elamislubade õiguspärast väljastamist või ka sellest keeldumist kehtivast seadusest, selle eesmärkidest ja riiklikest huvidest lähtudes. Kehtiva regulatsiooni kujundas eelmine Riigikogu Vabariigi Valitsuse ja selle siseministri ettepanekul. Oleks eksitav seada vastutus seaduse nõrkusele ja vaadata mööda kohaldamisest ja kohaldajatest,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.
Siseministri väitel on kehtiva regulatsiooni põhiliseks nõrkuseks see, et see ei võimalda kontrollida elamisloa taotlemisega seotud asjaolusid eelnevalt, enne elamisloa väljastamist, vaid rikkumisi on võimalik tuvastada alles järelkontrolli käigus. Eelkõige puudutab see siseministri sõnul elamislubade taotlemist ettevõtluse alustamiseks ja ettevõtte juhtorganis töötamiseks.
 
Siseministri kinnitusel alustas siseministeerium välismaalaste seaduse elamislubade andmist puudutavate muudatuste väljatöötamisega juba suvel, kui ilmnesid esimesed kuritarvitused, ning vastav eelnõu peaks valmima ministri kinnitusel hiljemalt tuleva aasta algul.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 

 

Tagasiside