Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste tutvustas tänasel kohtumisel Kosovo põhiseaduskohtu delegatsiooniga Toompeal Riigikohtu loomisega seotud probleeme. Olles taasloodud Riigikohtu esimene esimees, tõi Maruste välja oma kogemuste põhjal olulised küsimused, mida tuli arvestada iseseisva riigi jaoks olulise institutsiooni loomisel tagamaks selle sõltumatus, vajalik kompetents ja tegevuse arusaadavus rahvale. 

Kosovo põhiseaduskohtu delegatsiooni juht professor Enver Hasani andis ülevaate Kosovo poliitilisest, demograafilisest ja õiguslikust olukorrast, millest tulenevalt lähtuti põhiseaduskohtu loomisel 2009. aastal. Kosovo konstitutsioonikohus koosneb 9 liikmest, kellest 3 on rahvusvahelised kohtunikud. Delegatsiooni sõnul toetuvad nad oma lahendites Euroopa inimõiguste kohtu praktikale ning ootavad aega ühinemiseks Euroopa Nõukoguga, milleks palusid ka Eesti toetust.
 
Maruste rõhutas, et põhiseaduskohtu loomisel  ja tegutsemisel tuleb tagada institutsiooni poliitiline sõltumatus ja kindlustada selle tuginemine õiguslikule alusele. Kohtu tegutsemise algul on oluline põhjalikult mõelda läbi süsteemi toimimise kõik aspektid, et hiljem poleks vaja teha muudatusi, mis on oluliselt keerulisem. „Põhiseaduskohtu loomisel tuleb arvestada institutsiooni maine kujundamist rahva silmis. Inimesed peavad tunnetama, et põhiseaduskohus tagab nii nende konstitutsioonilised õigused, usalduse riigi ja demokraatliku õigusriikluse vastu ning avaliku võimu toimimise konstitutsioonilises raamistikus,“ selgitas Maruste.
 
Kosovo põhiseaduskohtu delegatsioon külastas oma visiidil veel Tartu kohtuid, Tartu vanglat, justiitsministeeriumi, õiguskantsleri kantseleid ja tunnustatud juriste Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast.
 
Fotod kohtumiselt on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside