Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) plenaaristungil Helsingis kõnega esinenud Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt rõhutas, et Vene väeosad tuleb Ukrainast välja viia, lõpetada vägivald tsiviilelanike vastu ning austada riikide suveräänsust ja riigipiiride puutumatust.

“Usaldamatus rahvusvahelistes suhetes kasvab, see oli tajutav delegaatide sõnavõttudes väga teravalt,” märkis Nutt. „Ainus tee Krimmi ja Ida-Ukraina konfliktide lahendamiseks on Venemaa sõjalise sekkumise otsekohene lõpetamine nendes regioonides ja Ukrainasse saadetud Vene väeosade väljaviimine. Selleks on hädavajalik Vene Föderatsiooni täielik koostöö. Samuti tuleb tagada OSCE eristaatusega vaatlusmissioonile täielik juurdepääs kõikjal Ukrainas.”

Käsitledes Vene Föderatsiooni delegatsiooni osalemist assambleel, ütles Nutt: “Neil oli olemas võimalus osaleda OSCE PA suveistungil. Kuuele delegatsiooni liikmele ei antud küll sissesõiduviisat, kuna nad on kantud EL-i sissesõidukeelu nimekirja. Siin pole vaja süüdistada ei Soome presidenti ega ka välisministrit. Kõik EL-i liikmed nõustusid nende sanktsioonidega. Nüüd pole vaja silmakirjalikult vabandada, et Vene esindajad ei saanud luba Soome minna. Venemaal oli võimalus lubada teistel liikmetel osaleda, kuid nad loobusid vabatahtlikult sellest võimalusest, soovides tahtlikult boikoteerida OSCE PA aastaistungit.”

Eesti delegatsioon kutsus ka Vähemusrahvuste  Ülemkomissari üles pöörama rohkem  tähelepanu Krimmi tatarlaste inimõiguste kaitsele, kuna nende olukord on seoses Krimmi annekteerimisega tunduvalt halvenenud.

Eesti delegatsiooni juht tuletas oma assambleel peetud kõnes meelde ka asjaolu, et muuhulgas rikub Venemaa rahvusvahelisi seadusi ja leppeid, hoides juba üle aasta ebaseaduslikult vahi all Eesti politseiohvitseri Eston Kohverit.

“Hoolimata turbulentsidest Euroopa turvalisuse alustalades – Helsingi Lõppakti põhiprintsiipides – peame kaitsma demokraatia põhiväärtusi meie kõigi ühise tuleviku huvides,” toonitas Nutt oma kõnes.

OSCE PA 24. istungjärk võttis täna, 9. juulil vastu Helsingi kohtumise lõppdokumendi ja rea lisaresolutsioone, kus mõistetakse hukka Venemaa jätkuvad OSCE kohustuste ja rahvusvaheliste normide rikkumised, osundatakse inimkaubanduse ja terrorismi vastase võitluse tõhustamise vajadusele ning kutsutakse liikmesriike üles kiirelt tegelema põgenike ja pagulaste probleemidega Vahemere regioonis.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

Tagasiside