Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele sotsiaalminister Maret Maripuu, rahandusminister Ivari Padar ning kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Vastates Marika Tuusi küsimusele eakate toimetuleku kohta järgmisel aastal, selgitas sotsiaalminister Maret Maripuu, et vastava seaduse vastuvõtmisel tõuseb pension 2008. aasta 1. aprillist, kasv eelarves võrreldes möödunud aastaga on 27, 84 %. Tuusi täiendavale küsimusele puuetega eakate puudetoetuste tõusu kohta vastas Maripuu, et vastavalt läbi viidud uuringule selgus, et kõige raskemas olukorras on tööealised puuetega inimesed, sest töövõimetuspension on tunduvalt väiksem kui vanaduspension. Maripuu: „Järgmisel aastal on ette nähtud toetuse tõus tööealistele puuetega inimestele, kuna nemad on kõige raskemas olukorras. Aga järgmisel aastal tõuseb ka märkimisväärselt riigipoolne raha abivahenditele ja abivahendeid saavad kõik sõltumata east”.

Sotsiaalminister vastas veel Mai Treiali küsimusele meditsiinitöötajate palkade, Jaak Aabi küsimusele tervishoiuinvesteeringute kava kinnitamise ja raha jaotamise prioriteetide ning Maret Merisaare küsimusele kasuperede laste koolitoetuse kohta.

Rahandusminister vastas Marek Strandbergi küsimusele detailse ressursikasutuse aruandluse ja statistikasüsteemi loomise kohta majanduses, Aivar Riisalu küsimusele ühistranspordi toetuste, Ester Tuiksoo küsimusele inflatsiooni ning Arvo Sarapuu küsimusele kohalike omavalitsuste tasandusfondi rahastamise kohta.

Kaitseminister vastas Lauri Laasi küsimusele kaitseväe välivormi ning Aleksei Lotmani küsimusele välismissioonidest teavitamise kohta.

Infotunni stenogramm 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside