Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seoses uue liiklusseaduse eelnõu ettevalmistamisega toimus täna Riigikogu majanduskomisjonis parlamentaarne kuulamine liikluskasvatuse, liiklusõppe kvaliteedi, järelevalve, elektroonilise õpingukaardi arenduse ja paljudel muudel liiklusohutusega seotud teemadel. Sellel osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Priit Vene, maanteeameti peadirektori asetäitja kohusetäitja Villu Vane, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (ARK) peadirektori asetäitja Juhan Kaarpalu, politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakonna politseidirektor Tarmo Miilits, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Priit Heinsoo ning OÜ Autosõit ja MTÜ Liikluskasvatuse Ühenduse esindajad Tarmo Salus ja Indrek Madar.

Pärast ettekannete kuulamist tõdes majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, et erinevad ametkonnad on tegelenud liiklusohutusküsimustega probleemipõhiselt ning järelevalve tõhustamine on aidanud kaasa liiklusohutuse paranemisele. Kõige tõhusamateks järelevalvemeetoditeks peetakse praegu riiklikku eksamit ning liikluspolitsei head tööd. Maanteeamet esitas liiklusohutuse parandamiseks mitu omapoolset ettepanekut, mille hulgas rõhutati, et riiklikul eksamil läbi saamise asemel tuleb eesmärgiks seada hea, korrektse ja hooliva autojuhi ettevalmistamine. Sõiduõppes peeti vajalikuks pühendada enam aega maanteesõidu, möödasõidu ning vastassõitjaga ohutu kohtumise oskuste arendamisele. 
 
Suurt rõhku pöörati laste liikluskasvatuse alasele tööle ning samas püstitati küsimus, kuidas jõuda lapsevanemani, kes lapse käitumist enim mõjutab.
 
Majanduskomisjoni liikmed kiitsid heaks ka kavandatava elektroonilise õpingukaardi süsteemi kasutuselevõtu, mis peaks aitama kaasa juhiõppe tõhusamale järelevalvele. Peatuti ka Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi meetmetel alates hoiakute kujundamisest ning lõpetades liikluskeskkonnaga. Komisjoni liikmed julgustasid asjatundjaid esitama omapoolseid ettepanekuid liiklusalase seadusandluse paremaks muutmisel.
 
Majanduskomisjoni homsel (10.03) istungil toimub parlamentaarne kuulamine metsatööstuse konkurentsivõimest seoses metsaveokite tonnaažiga ning neljapäevasel (12.03) istungil käsitletakse energiamajanduse riiklikku arengukava aastani 2020 ja elektrimajanduse arengukava aastani 2018.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside