Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon toetas oma tänasel istungil otsust lõpetada AS Eesti Raudtee taasriigistamist käsitleva eelnõu esimene  lugemine. Riigikogu otsuse „AS Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja AS Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE) on Riigikogu päevakorras kolmapäeval 22. novembril. Selle otsuse poolt oli 6 ja vastu 4 neli komisjoni liiget. Majanduskomisjon langetas ka otsuse saata eelnõu teisele lugemisele 6. detsembril.

Komisjonis toimunud põhjalikul arutelul keskenduti AS Eesti Raudtee tagasiostmise otstarbekusele, tehingu hinnale ja kohustustele, mida tehing riigile kaasa toob. Samuti oli kõne all küsimus, kas otsustus kõnealuse tehingu üle peaks kuuluma valitsuse või Riigikogu pädevusse.

Otsuse eelnõuga kiidetakse heaks Eesti Vabariigi, Baltic Rail Services OÜ ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee vahel 30. aprillil 2001. aastal sõlmitud AS Eesti Raudtee erastamislepingu ja selle lahutamatuks lisaks oleva aktsionäride lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel. Samuti kiidetakse eelnõuga heaks tehingu hind 2,35 miljardit  krooni.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja komisjoni istungil osalenud ekspertide hinnangul on tehing riigile soodne ja tehtav investeering tasub end ära lähima kümnekonna aastaga.

Lepingus on ette nähtud ka BRSi poolne tagatis suuruses 50 miljonit krooni, mis deponeeritakse üheks aastaks riigi võimalike nõuete tagamiseks, näiteks juhul kui BRS on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud.

Erastamislepingu lõpetamist põhjendab valitsus asjaoluga, et Baltic Rail Services OÜ on pannud toime olulised AS Eesti Raudtee enamusaktsiate erastamislepingu rikkumised. BRS on valitsuse väitel rikkunud investeerimiskohustust, pantinud lepinguvastaselt aktsiaid, rikkunud aktsionäride lepingut aktsiakapitali riigi kasuks suurendamise kohustuse osas ning vaidlustanud Stockholmi vahekohtus erastamislepingus kokkulepitud nn kuldaktsia, tegemata ühtki mõistlikku jõupingutust väidetavalt vastuolulise lepingusätte asendamiseks muu sättega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside