Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon hääletas teisipäeval toimunud istungil kümneid ühistranspordiseaduse eelnõule saabunud muudatusettepanekuid ning teiste seas toetas laste ühistranspordist väljaviskamise keelamist.

„Praegu võib piletita sõidu eest teha lapsele trahvi ja lisaks võib lapse ka ühissõidukist välja visata. Selline nii-öelda topeltkaristus pole esiteks põhjendatud ja teiseks leidis majanduskomisjon, et Eesti ühiskond ei tohi lubada laste väljaviskamist kahe peatuse vahel, olgu linnas või maal,“ ütles majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

Muudatusettepaneku, mille järgi riikliku järelevalve teostaja ei või nõuda alaealiselt isikult pileti puudumisel väljumist ühissõidukist kahe peatuse vahel, tegi ühistranspordiseaduse eelnõule Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta. Ettepanekut toetas ka sotsiaalministeerium.

Muudatusettepaneku järgi ei või valla-, linna- ja maakonnaliinil ning riigisisesel kaugliinil riikliku järelevalve teostaja nõuda alaealise väljumist ühissõidukist enne alaealise isiku sihtpunkti jõudmist. Samuti peab muudatusettepaneku kohaselt lugema riikliku järelevalve teostaja sõidusoodustuse omajaks ilmselgelt alla 14-aastase lapse, kellel ei ole kaasas sõidusoodustust tõendavat dokumenti.

Ühistranspordiseaduse eelnõu (404 SE) on uus terviktekst, mis uuendab praegu kehtivat ja 2000. aastast pärit ühistranspordiseadust. Eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistavatel istungitel on majanduskomisjon kohtunud väga paljude osapooltega, kelle seas on nii omavalitsuste, maavalitsuste, ministeeriumi ja ameti esindajaid, veondusettevõtjaid, taksojuhtide esindajaid, kui ka puuetega inimeste esindajaid. Eelnõu teisele lugemisele saatmist ei ole majanduskomisjon veel otsustanud. Eelnõule  laekus enne teist lugemist ligi 100 ettepanekut.

Suur hulk muudatusettepanekutest on tehnilist laadi, mistõttu jõudis majanduskomisjon enamiku ettepanekutest teisipäeval toimunud istungil läbi vaadata ning otsuse langetada. Arutelu ei avatud taksondust ja puuetega inimesi puudutavates muudatusettepanekutes.

„Arutelu nende ettepanekute üle seisab alles ees,“ märkis Kallas. Muuhulgas toetas majanduskomisjon ettepanekut lükata seaduse jõustumine 2015. aasta 1. jaanuarile.

Tagasiside