Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon hääletas oma tänasel istungil elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõule (605 SE) esitatud muudatusettepanekuid.  Kokku kaalus komisjon 24 ettepanekut, mille olid esitanud majanduskomisjoni töörühm, Reformierakonna fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon ja Eestimaa Rohelised fraktsioon.

Komisjon otsustas mitte toetada Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut vabastada 31. detsembrini 2011 vabatarbijad kohustusest vabatarbija õigusi kasutada. „Selle kohustusega loob Eesti eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis. Euroopa Liidu liitumislepingus võttis Eesti endale kohustuse avada turg järk-järgult nii, et juba 2009. aasta 1. jaanuaril on turg avatud 35% ulatuses,“ selgitas majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas.
 
Komisjonis kiitis heaks Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku, mille kohaselt toetab riik elektrienergia toomist biomassist vaid juhul, kui see toimub koostootmise režiimis, kus kasutamist leiab ka vabanev soojusenergia. Komisjon otsustas, et koostootmise täpsema juhise kehtestab Vabariigi Valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul. Koostootmise täpsema juhise ettepaneku esitamisel valitsusele peab majandus- ja kommunikatsiooniminister aluseks võtma konkurentsiameti ettepaneku.
 
Majanduskomisjon toetas konsensuslikult ka Reformierakonna fraktsiooni ja Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekut  maksta taastuvenergeetika toetust energiatootjatele, kes toodavad energiat taastuvast allikast ja kasutavad seda oma tootmise tarbeks.
 
Majanduskomisjon ei pooldanud Reformierakonna fraktsiooni muudatusettepanekut, millega uute põlevkiviplokkide rajamist toetakse aastas kuni 600 miljoni krooni ulatuses aastas ja mis tagaks ühe põlevkiviploki rajamise maksimaalse võimsusega kuni 300 MW.
 
Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) on Riigikogu täiskogus teisel lugemisel kolmapäeval 27. jaanuaril ja kolmandal lugemisel neljapäeval 28. jaanuaril, kui eelnõu teine lugemine kolmapäeval lõpetatakse.
 
Eelnõu eesmärk on luua eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis. Eelnõu näeb ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist ning abinõud Eesti varustuskindluse tugevdamiseks.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside