Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) täiskokku esimesele lugemisele kolmapäeval, 21. märtsil. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekuid eelnõule ootab komisjon 12. aprilliks.

Eelnõus nähakse ette gaasi ülekandevõrkude omandilist eristamist tootmis- ja müügitegevusest. Muudatuste eesmärk on Eesti energiajulgeoleku suurendamine ja konkurentsi soodustamine gaasiturul, mis tagab gaasi lõpptarbijatele soodsama hinna. Eelnõu viib maagaasiseadus vastavusse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2009/73/EÜ, milles on käsitletud maagaasi siseturu ühiseeskirju.

Eelnõu kohaselt peab monopoolses seisundis olev ettevõte AS Eesti Gaas müüma gaasi ülekandevõrgud hiljemalt 1. jaanuariks 2015 äriühingule, mille omanike hulgas pole valitseva mõjuga gaasitootjaid ega -müüjaid.

„Eesti gaasitarbimine sõltub hetkel 100% Venemaalt pärit gaasist. Vene gaasi importiv Gazprom on ka Eestis gaasi ülekande ja müügiga tegeleva AS Eesti Gaas suuromanik. Arvestades gaasi ligi 50% osakaalu soojusenergia tootmises on varustuskindluse suurendamine ja alternatiivsete tarneallikate tekkimine oluline nii julgeoleku kui vaba konkurentsi huvides. Gaasivõrgu eraldamine loob eeldused selleks, et alternatiivsed gaasitarnijad – LNG ja biogaas – sooviksid Eesti turule tulla. Tegemist on pikaajalise strateegiaga gaasituru arendamiseks, kus kehtivad selged reeglid ja läbipaistvad omandisuhted,“ selgitas majanduskomisjoni esimees Arto Aas.

„Ebarahuldav konkurentsisituatsioon ning selle parandamise strateegilised suunad ja võimalused on kajastatud juba 2004. aastal Riigikogus vastu võetud “Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalises riiklikus arengukava aastani 2015” ning 2009. aastal vastu võetud “Energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 2020”,“ märkis Aas. „Maagaasi turul reaalse konkurentsisituatsiooni puudumisele on osutanud konkurentsiamet, mis on korduvalt soovitanud läbi viia ülekandevõrkude omandiline eristamine. Gaasituru liberaliseerimise tähtsust on rõhutanud ka Euroopa Komisjoni energia- ja gaasituru uuringud ning eelmisel aastal valminud Pöyry raport.“

Tänasel majanduskomisjoni istungil tutvustasid Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse eelnõud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja ministeeriumi energeetikaosakonna juhtaja Ando Leppimann.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside