Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjonis toimus täna komisjoni esimehe Urmas Klaasi juhtimisel parlamentaarne kuulamine teemal: Kuidas efektiivsemalt toetada tootearendust ja teadmistepõhiste ettevõtete arengut. 

Arutelul osalesid Tartu Teaduspargi, Tehnopoli, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.
 
Arutluste käigus märgiti, et riigi poolt asutatud teadusparkide staatus vajab eraldi defineerimist ja vaja on anda neile õigusruumis selge koht. Leiti, et ettevõtluse ja innovatsiooni rahastamine on liialt projektipõhine. Vaja oleks rohkem investeerida seadmetesse, laboritesse ja infrastruktuuri ning organisatsioonide arendamisse. Tõdeti, et teaduspargid on sobivaim koht tootearenduse kompetentsikeskuste arendamiseks.
 
Arutluste käigus leiti ühiselt, et oleks vaja EAS toetusmeetmete kaudu rahastuse aruandluse lihtsustamist ja paindlikku väljamaksude süsteemi. Klaasi sõnul jätkab majanduskomisjon koos rahandusministeeriumiga selle teema käsitlemist ning teeb vajadusel ettepanekud väljamaksete määruse täiendamiseks.
 
Arutluste käigus otsiti teid innovaatiliste ettevõtete võistlusvõime suurendamiseks läbi kõrgetasemeliste teenuste ja infrastruktuuri. Rõhutati, et selleks on vaja kaitsta ja arendada atraktiivset ettevõtluskeskkonda.
 
Klaas märkis parlamentaarse kuulamise kokkuvõtteks, et tootearenduse ja teadmistepõhiste ettevõtete toetamine on kindel ja järeleproovitud võimalus Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks, suurema lisandväärtusega kaupade ekspordi suurendamiseks ning Eesti tootmise restruktureerimiseks.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside