Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon kuulas täna ära haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ettekande hariduspoliitikatest ja nende rakendamisest kõrge tööpuuduse ning majandusliku struktuuri muutumise tingimustes.

Majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi kinnitusel toetab majanduskomisjon majandus- ja ettevõtlusõpetuse sisseviimist gümnaasiumi riiklikku ainekavva ning samuti neid meetmeid, mida on rakendatud täiskasvanukoolituses pooleli jäänud hariduse jätkamiseks.
 
Minister Tõnis Lukas andis istungil ülevaate meetmetest, mida ministeerium on rakendanud hariduseelu suunamiseks vastavalt tööturul kujunenud olukorrale. Eelkõige puudutasid need täiskasvanute täiendkoolitust, insener-tehnilise kõrghariduse eelisarendamist, ettevõtlusõppe sisseviimist gümnaasiumiharidusse ning integratsiooni üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide vahel. Kõne alla olid ka võimalused, kuidas vähendada põhikoolist väljalangejate arvu.
 
Komisjoni liikmed rõhutasid ka tööõpetuse ja huviõpetuse olulisust, et arendada noorte käelisi oskusi ja tekitada neis huvi ka kutsehariduse vastu.
 
Tänasel istungil osalesid haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, analüüsiosakonna juhataja Tiina Annus ja nõunik Epp Rebane.
 
3. mail külastas majanduskomisjon Eesti Töötukassat, kus juhatuse esimees Meelis Paavel andis komisjonile ülevaate töötukassa võimalustest, vahenditest ja nägemustest töötuks jäänud inimestele erialase väljaõppe andmisel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside