Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma tänasel istungil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt välja töötatud arengukava  „Eesti merenduspoliitika 2011-2020“ (145 TK). Arengukava on Riigikogu täiskogus arutusel teisipäeval, 6. märtsil. Ettekande sel teemal peavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja arengukava majanduskomisjoni poolne vastutav menetleja Kalev Lillo.

Majanduskomisjoni tänasel arutelul kerkisid esile teemad, mis seotud ministeeriumidevahelise merekomisjoni, jäämurdjate, merehariduse, sadamaalade arendamine, laevade registri ja mitmete teiste küsimustega.

„Majanduskomisjoni hinnangul oleks vajalik merenduspoliitika eesmärkide paremaks täitmiseks tõsta merekomisjoni taset ja moodustada see valitsuskomisjonina. 2005. aastal valitsuse korraldusega niisugune komisjon keskkonnaministeeriumi juurde küll loodi, aga nagu osutab MKM oma uues arengukavas ka ise, pole ei see komisjon ega ka MKMi juurde loodud merenduse töörühm töötanud piisavalt tõhusalt,“  ütles Lillo.

Lillo hinnangul tuleks suuremat tähelepanu pöörata ka talvise navigatsiooni tagamisele. „Eelkõige tähendab see uue jäämurdja ehitamist. Tulenevalt  jäämurdja suurest maksumusest, tuleb selle teema juurde Riigikogus uuesti tagasi tulla nagu näeb ette käesolev poliitikadokument,“ ütles Lillo.

Kõne all oli majanduskomisjonis ka Eesti konkurentsivõime laeva lipuriigina ja Eesti lipu alt lahkunud laevade tagasitoomine. Alates  2007. aastast rakendatud meede, millega tagastatakse Eesti lipu all sõitvale laevaomanikule meremeeste palgalt tasutud sotsiaalmaks, pole olnud MKMi hinnangul piisav. Arengukava näeb ette konkurentsitingimuste parandamise kaudu tuua vähemalt 50 üle 500GT kaubalaeva Eesti lipu alla tagasi 2030. aastaks.

Merehariduse osas leiti tänasel istungil, et see peaks oma autonoomsuse säilitama ja poleks õige viia see Tallinna Tehnikaülikooli alla. Sama seisukohta jagas komisjoni istungil osalenud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes avaldas samas kahtlust, kas merehariduse juurde peaksid kuuluma ka erialad, mis otseselt merendusega ei seostu.

Lisaks oli tänasel majanduskomisjoni istungil jutuks ka sadamatega seotud detailplaneeringud ja omavalitsuste vastumeelsus neid menetleda ning mitmed muud merendusega seotud teemad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside