Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjon suunas pikalt seisnud reklaamiseaduse eelnõu (717 SE) täiskogusse, ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Eelnõu on Riigikogus teisel lugemisel 24. jaanuaril. Majanduskomisjon soovib eelnõu vastu võtta veebruaris.

Majanduskomisjon ei toetanud täna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekut, millega oleks täielikult keelatud alkoholireklaam televisioonis ja raadios. Selle poolt oli 1 ja vastu 6 komisjoni liiget.

Samas leidis komisjonis toetust Reformierakonna fraktsiooni poolt algatatud ettepanek, millega pikeneks alkoholireklaamiks lubatud aeg televisioonis ja raadios ühe tunni võrra, lubades alkoholi reklaamida kella kahekümne ühest õhtul kuni seitsmeni hommikul. Viimati toetas täiskogu ettepanekut, millega oleks alkoholi reklaam televisioonis ja raadios lubatud alates kella kahekümne kahest õhtul kuni seitsmeni hommikul.

Viimasel lugemisel täiskogus möödunud aasta 3. mail lisandus eelnõusse ka säte, mis näeb ette, et alkoholireklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist”. Eelnõusse viidud muudatuse kohaselt peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Tubakatoodete osas lubab eelnõu kasutada reklaami eesmärgil tubakatoodete tähistamiseks kasutatavat kaubamärki, mis ei väljenda sõnas ega kujuta pildis tubakatoodet või selle tarbimist ning millega tähistatakse lisaks tubakatootele ka teisi kaupu või teenuseid. Otsene tubakatoodete reklaam jääb keelatuks.

Valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu eesmärgiks on kaasajastada 1997.aastal vastuvõetud reklaamiseadusega sätestatud õiguslikku regulatsiooni. Eelnõu täpsustab reklaamiseaduse reguleerimisala ja kasutatavaid mõisteid, koondab võimalikult suure osa eriseaduste reklaamialasest regulatsioonist reklaamiseadusesse, sätestab nõuded reklaamile, piirangud teatud kaupade ja teenuste reklaami osas, järelevalve ning vastutuse seadusega sätestatud nõuete rikkumise eest.

Valitsus esitas eelnõu riigikogu menetlusse 12. septembril 2005, see oli esimesel lugemisel 9. novembril 2005 ja teisel lugemisel 3. mail 2006.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside