Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon toetab elektrijaama oma tarbeks kasutatava taastuvenergia doteerimise küsimuses elektrituruseaduse eelnõu miinimumvarianti, mille järgi saavad toetust väiketootjad, kes kasutavad enda toodetud elektrit läbi tootjaliini oma tarbeks.

„Täna toimunud arutelul sai selgeks, et taastuvenergia tasusid saab ja tuleb muuta väiksemaks, aga regulatsioone tuleb muuta õiguskindlust silmas pidades. Väikesed koostootmisjaamad on kannatanud kõige enam õigusliku ebamäärasuse tõttu, mis taastuvenergia toetamise üle peetud vaidlustes on tekkinud. Sisuliselt räägime tarbija jaoks 0,02-protsendilisest elektrihinna muutusest, samas kui riik väldib kohtuasja tootjatega. Samad tootjad on teinud investeeringuid nii elektritootmisse kui tööstuse edendamisse ning loonud töökohti,“ ütles Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

Kallas lisas, et pikas perspektiivis on õige, et nii põlevkivil kui taastuvatel allikatel baseeruv energiatootmine toimub ilma dotatsioonideta. Seniks tuleb aga kindlustada, et oleks tagatud õiguskindlus ja toetuste eesmärgipärasus.

Elektrijaamade omatarbe toetamise küsimus on majanduskomisjoni päevakorras olnud enam kui aasta. 2012. aasta juulis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Taastuvenergia Koja vahel sõlmitud vastastikkuse mõistmise memorandumi punkt 12 kohaselt võtsid pooled endale kohustuse jõuda kokkuleppele Riigikogus seaduse menetlemise ajaks. Eelnõu menetlemise ajal Riigikogus selgus aga, et nii ministeerium kui ka koda olid nõus omatarbeks elektrit kasutavate elektrijaamade toetamisega, ent seda erinevas ulatuses.

Valitsus algatas elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu eelmise aasta sügisel.

Vaata Riigikogus toimunud Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) menetluskäiku siit.

Riigikogu pressiteenistus
22. oktoober 2013

Tagasiside