Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon kiitis heaks Arenguseire Keskuse 2023. aasta tegevuskava, mille kaks uut uurimissuunda keskenduvad õpetajate järelkasvule ning aktiivsete tarbijate rollile tuleviku energiasüsteemis.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et energia valdkond areneb kiiresti ning muuhulgas on suur huvi endale taastuvenergiat toota. „Venemaa energiasõda on toonud vastukaalu – algamas on uute lahenduse loomise buum. Uute tootmiste püstitamisel on järjekorrad, huvi on kõrge, peame võrkudest eemaldama fantoomid ning võrke tuleb laiendada. Suurte parkide võidujooksus oleme konkurentsis teiste riikidega, peame siin tegutsema sõjaaja kiirusega. Teaduslik analüüs, kuidas võtta Eesti inimeste ja ettevõtete jaoks maksimum ühest algavast buumist on väga oodatud,“ sõnas esimees.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul on 2023. aasta uurimissuundadel oluline roll Eesti tuleviku kujundamisel. “Õpetajate järelkasvu murest on räägitud aastaid ning probleem on teravnenud seoses Ukraina sõjapõgenike lastega ning eesti õppekeelele üleminekuga. Käsitleme uuringutes nii järelkasvu mõjutavate tegurite seniseid kui ka võimalikke tulevikutrende, selgitades välja, milliseks võib kujuneda õpetajate vajadus ja järelkasv aastani 2040,“ selgitas Danilov.

Sügisel alustab Arenguseire Keskus uue uurimissuunaga, mille raames uuritakse aktiivsete tarbijate rolli tuleviku energiasüsteemis. “Aina rohkem tarbijaid osaleb aktiivselt energiasüsteemis juhtides nutirakendustega oma energiatarvet või olles ise energiatootja. Vajalik on mõista, kui suureks võib mikrotootjate, energiaühistutes osalejate ning energia salvestajate hulk kujuneda, millised tegurid seda mõjutavad ning mida tähendab suur hulk aktiivseid tarbijaid ja mikrovõrke Eesti energiasüsteemile,” tõi Danilov välja.

Käesoleva aasta kevadeni jätkab Arenguseire Keskus 2022. aastal algatatud rohepöörde arenguseirega, mille keskseks osaks on rohepöörde seisukohalt kriitiliste tehnoloogiate nagu salvestustehnoloogiad, bio- ja sünteetilised kütused jm edasise arengu analüüs võimalike stsenaariumide võtmes.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside