Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon ja kultuurikomisjon tutvusid tänasel ühisistungil Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavaga aastateks 2021–2035, mille eesmärk on hoida ja tugevdada Eesti teaduse taset ning kasutada teadust ühiskonna sotsiaalse ja majandusliku heaolu hüvanguks.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et teaduse ja teadlaste senisest suurem kaasamine ettevõtete arenemisse aitab kaasa meie majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagamisele. „Üks huvitav ja julge sõnum arengukavas ütleb, et ettevõtete toetamisel peab fookus nihkuma ekspordimahukuselt teadmusmahukusele ja innovatsioonile ning lisandväärtuse kasvatamisele. Riigikogu saab seadusandjana hoogu anda sellega, et aitame kujundada sobiva maksu- ja seadusandliku keskkonna,“ rääkis Sester.

Aastaks 2035 arengukavas seatud eesmärkide saavutamisele aitavad Sesteri sõnul kaasa ka Eesti tugevused: meie väiksus, paindlikkus ja tehnoloogiline avatus. „Meie trumbiks on Eesti ühiskonna tehnoloogiline avatus, mis soosib innovatsiooniliste lahenduste väljatöötamist ja kasutusele võtmist,“ sõnas Sester.

Kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga  ütles, et 15 aastale ette vaataval arengukaval on ambitsioonikas eesmärk siduda senisest enam majandus ja teadus, kuid selle eeltingimuseks on, et meil oleks toimiv teadussüsteem ning teadussiirdele vastuvõtlik ja võimekas ettevõtlus. „Selleks, et teadlaskond ja teadusasutused saaksid oma võimekust kasvatada, tuleb neile tagada piisav ja stabiilne rahastus. Oluline on, et rahastusinstrumendid oleksid nii tippteadusele kui teaduse järelkasvule. Näiteks tuleb tagada uute teadmiste, tehnoloogiate ja ideede loomiseks vajalike alusuuringute rahastamise jätkumine, aga ka jätkata doktoriõppe tõhususe ja atraktiivsuse kasvatamist,“ rääkis Purga.

Ta lisas et üheks heaks võimaluseks avardada teadlaskarjääri on soodustada teadlaste liikumist erinevate sektorite vahel „Kui teadlastel tekivad paindlikumad võimalused liikuda akadeemilise, avaliku ja erasektori vahel, võidab sellest nii akadeemiline maailm kui ettevõtlus,“ selgitas Purga.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava viib ellu Eesti pikaajalist arengustrateegiat „Eesti 2035“.

Istungi fotod. (autor: Erik Peinar, Riigikogu)

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside