Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjon lükkas seoses rakendussätete täpsustamisega elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmanda lugemise järgmisele nädalale.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal selgitas, et seoses rakendussätete täpsustamisega valmistatakse eelnõu dokumente alles ette ja eelnõu lõpphääletus toimub homse asemel järgmisel nädalal.

Komisjoni liige Kalvi Kõva lisas, et juhtunu on halb pretsedent ja olukorras ei ole paremat lahendust, kui eelnõule täiendavate selgituste lisamine. „Mäletame eelmise istungjärgu lõpus toimunud obstruktsiooni ning eelnõude menetlemise venimise tulemus on nüüd käes. Kuna tagantjärele kehtima hakkavat seadust me vastu võtta ei saa, võtsime eelnõu parandamiseks lisanädala ja loodame seaduse vastu võtta esimesel võimalusel järgmisel nädalal,“ rääkis Kõva.

Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta detsembris. Eelnõuga laiendatakse sideteenuse mõistet selliselt, et sideteenuse alla kuuluksid ka andmesidel põhinevad uued teenused – näiteks Skype, WhatsApp, Viber. Eelnõu kätkeb aga palju muudki. Näiteks sätestatakse seal ka väga suure läbilaskevõimega sidevõrgud ja väikese levialaga raadiosagedusi kasutatavad juurdepääsupunktid, millest viimaste puhul on silmas peetud 5G võrku.

Eelnõu peaeesmärgiks on viia elektroonilise side seadus vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (sidedirektiiv).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside