Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjon kuulas tänasel istungil Maris Lauri ülevaadet Arengufondist ja otsis arutelu käigus lahendusi, kuidas fondi tegevus peaks jätkuma.

Ühiselt leiti, et Arengufondi tegevus praegusel kujul jätkuda ei saa ja vaja on läbi viia muutusi. Komisjon otsustas pöörduda fraktsioonide ja valitsuse poole, et kaaluda Arengufondi investeerimisportfelli üleandmist Kredexile ja Startup Estonia üleandmist EASile.

Seire osas oli diskussioon laiem. Leiti, et Arengufond ei pea koostama ministeeriumitele arengukavu. Arutleti ka, kas ja kuidas võiks toimuda Eesti pikaajalise arengu seire.

„Arengufondis on tegeletud ja tegeletakse ka praegu Eesti riigi jaoks väga oluliste asjade ja teemadega,“ ütles Lauri. Tema sõnul tekib aga küsimus, kas need tegevused ei peaks olema riigiaparaadi mõnes teises osas ja kas fondi töö on korraldatud parimal võimalikul viisil. Puudusena nimetas Lauri nõrka seost fondi investeeringute ja seire suuna vahel.

Lauri märkis, et Arengufondi tuleviku puhul tuleb arvestada üldisemat riigi efektiivse ja tulemusliku toimimise konteksti.

Arengufondi investeeringutega seotud tegevused on Lauri hinnangul olnud üldjoontes edukad, kuid tulenevalt nende tihedast seotusest teiste riiklike ettevõtluse tugimeetmetega, peaks Arengufondi investeerimisüksus loogiliselt paiknema mitte Riigikogu, vaid näiteks ettevõtlusministri alluvuses.

Komisjoni esimees Toomas Kivimägi näeb ühe võimalusena anda Arengufondi investeerimisportfell üle KredExile, kellel on vastav kompetentsus olemas. Samuti on võimalik investeeringutega seotud tegevused viia EASi alla.

Seireüksuse paiknemise võimalike kohtadena nimetati Arengufondi ennast, Riigikantseleid, ministeeriumite eri üksusi, Riigikogu kantseleid, EASi ja Teaduste Akadeemiat.

Lauri märkis oma ülevaates, et võrreldes varasemaga on fondi viimaste aastate seire muutunud praktilisemaks, hakati uurima ettevõtluse arengutakistusi ja –probleeme. „See andis sisendit esimeste sammude tegemiseks Arengufondi tulevikutegevuste planeerimiseks aga ka üldiselt ärikeskkonna parandamiseks ja arendamiseks,“ ütles Lauri ja lisas, et samal ajal hakkas fond tegema tellimustöid ministeeriumitele.

Ühe seirega seotud probleemina tõi Lauri välja, et Riigikogu fondi ellukutsujana pole kogu selle tegutsemise ajal jooksul teinud ühtegi seirepoolset tellimust või esitanud suunatud küsimust.

Arengufond on Riigikogu poolt asutatud avalik-õiguslik organisatsioon, mis tegutseb Arengufondi seaduse alusel alates 2007. aastast.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside