Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon kooskõlastas Arenguseire Keskuse uue aasta tegevuskava, milles kesksel kohal seisavad kolm suurt seireprojekti: Eesti inimvara olukord, eakate finantstulevik ja regionaalse majanduse arengud.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et regionaalse arengu erisustele tuleb Eestis suurt tähelepanu pöörata, kuna piirkondade arengu erisused on siin ühed suuremad Euroopas. „Need loovad sissetulekute ebaühtlust ning mõjutavad sotsiaalkulude kasvu ja üldist riigi majandusarengut. Seepärast on väga oluline võimalikke arenguid ette näha, et ennetavaid vastusamme astuda,“ ütles Sester.

Arenguseire Keskus valis uurimissuunad välja üle 50 erineva ettepaneku seast. “Lähtume uurimussuundades erinevatest võimalikest arengutest, et märgata tärkavaid trende ja arengusuundi varakult ning analüüsida nende pikaajalist mõju Eesti ühiskonnale. Toome välja ka olulised otsustuskohad, millele poliitikakujundajad saavad pöörata tähelepanu, et mõjutada arenguid erinevate stsenaariumide rakendumisel Eestile kõige soodsamas suunas,” selgitas Arenguseire Keskuse uuringute juht juhataja ülesannetes Meelis Kitsing.

Regionaalse majanduse uurimissuund selgitab välja majanduse piirkonnapõhised arengustsenaariumid Eestis aastani 2035. Eakate finantstulevikku analüüsiv seireprojekt koostab pensionisüsteemi tulevikustsenaariumid. Inimvara uurimissuunas keskendutakse inimvara kvaliteedi hindamise nö laiemale käsitlusele ehk inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside