Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon toetas tänasel istungil eelnõu, millega luuakse riigisisene regulatsioon e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste ELi määruse rakendamiseks.

E-identimise koostöö järgi hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide asutused digitaalallkirju vastastikku tunnustama 1. juulist 2016. Elektroonilist identiteeti hakatakse vastastikku tunnustama 2018. aastal, kuid liikmesriigid võivad kokku leppida ka varasemas tähtajas.

Majanduskomisjon otsustas saata e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 8. juunil.

„Eesti digitaalallkirja seadus jõustus juba 2000. aasta lõpus. On igati tervitatav, et ka Euroopa Liidu tasandil luuakse lõpuks ühist keskkonda turvaliseks elektrooniliseks suhtluseks kodanike, ettevõtjate ja asutuste vahel,“ ütles majanduskomisjoni liige Kalle Palling.

ELi määrus (eIDAS määrus) reguleerib e-identimise piiriülest kasutust ning ühtsete reeglite alustel selliste usaldusteenuste osutamist siseturul nagu e-allkiri, ajatempel, veebisaidi autentimine jm. Määrus aitab kaasa digitaalse ühtse turu edendamisele ja lihtsustab internetipõhiste piiriüleste teenuste kasutamist.

Eelnõu vastuvõtmisel Riigikogus kaotab digitaalallkirja seadus kehtivuse ja hakkab kehtima e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside