Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon toetas tänasel istungil riigivaraseaduse muudatusi äriühingute nõukogude liikmete nimetamise, riigi äriühingutele info avalikustamise ning äriühingute poolt makstavate toetuste kohta. Majanduskomisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskokku esimesele lugemisel sel kolmapäeval, 17. mail.

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka hinnangul tõhustab eelnõu kõigi 31 riigi osalusega äriühingu tegevust. „Neist kuni 12 suuremat äriühingut hakkavad kvartaalselt avalikustama oma andmeid nagu börsiettevõtted. Oluline on muuta riigi äriühingute majandustegevus läbipaistvaks, sest need kuuluvad ju Eesti rahvale,“ ütles Kokk.

Eelnõu kohaselt peavad infot avalikustama auditikomiteega äriühingud, kus müügitulu on vähemalt 14 miljonit eurot aastas, varasid vähemalt 7 miljonit, ettevõttes on vähemalt 200 töötajat ning nõukogus kaheksa liiget. Nimetatud neljast tingimusest peavad olema täidetud vähemalt kolm.

Eelnõu tutvustanud rahandusminister Sven Sesteri sõnul loob eelnõu korra, mille alusel riigiettevõtete nõukogude liikmed valitakse nimetamiskomitee kaudu. Nimetamiskomitee teeb ettepanekuid nõukogu kooseisu suuruse, nõukogu liikmekandidaatide ja nõukogu liikmetele makstava tasu kohta. Nimetamiskomitees on neli erasektori ja kaks riigi esindajat. Eelnõuga kaotatakse rahandusministri õigus nimetada pooled nõukogu liikmed ja määrata tasude ülempiir.

„Riigi äriühingud saavad edaspidi maksta oma tegevusvaldkonna toetusi ainult arendus- ja teadustegevuseks. Kõik toetused peavad muutuma kontrollitavateks ja läbipaistvateks,“ ütles majanduskomisjoni liige Märt Sults.

Kui valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) võetakse vastu kevadistungjärgul, siis seaduse muudatused jõustuvad tänavu 1. juulil, nimetamiskomitee moodustatakse hiljemalt 31. augustiks ning avalikustamise ja toetuste maksmise uued põhimõtted tuleb äriühingute põhikirjadesse lisada hiljemalt 20. septembriks.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected] 
Päringud: [email protected] 

Tagasiside