Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis teisele lugemisele eelnõu, millega võimaldatakse valitsusel kehtestada sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia kohta teavitamise kohustus, et tagada sidevõrkude kõrge turvalisuse tase.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester rääkis, et praegu puudub Eestis ülevaade sidevõrkudes kasutatavast tehnoloogiast ja selle võimalikust ohtlikkusest, sest võrkude rajamist ei kontrollita. „Võimalike riskide ja turvaaukude avastamisel pole praegu kahjuks võimalusi probleemse tehnoloogia kasutamise piiramiseks. Eelnõu seadusena vastuvõtmisel see aga laheneb, sest riigil tekib võimalus ennetavalt sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia turvalisuse järelevalveks,“ ütles Sester.

Kui eelnõu algne versioon nägi ette anda valitsusele võimalus kehtestada sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia kooskõlastamise nõue, siis täna komisjonis heaks kiidetud muudatusettepaneku järgi saab valitsus sidevõrkude omanikele kehtestada teavitamise kohustuse ja loakohustuse. „See võimaldab riigil teada saada tehnoloogiatest, mida kasutatakse sidevõrkudes. Selle teadmise alusel saab hinnata, mis juhtudel on vajadus loamenetluse järele,“ täpsustas Sester.

Täpsema menetluskorra loomine jääb majanduskomisjoni esimehe sõnul valitsuse ülesandeks.

Majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson sõnas, et 5G pakub uusi võimalusi, kuid teisalt kätkeb  tehnoloogia kiire areng endas ka võimalikke ohte. „Seetõttu on riigi julgeoleku ja elanike turvalisuse seisukohast tegemist olulise eelnõuga. On tähtis, et Eesti sidevõrke ei rajataks ebausaldusväärsele tehnoloogiale, mille kaudu on tõenäoline riigikaitseks kasutatavate süsteemide halvamine ja mis võiks seeläbi kaasa tuua viivitusi või takistusi kriitilise tähtsusega infovahetuses,“ rääkis Jaanson.

Riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) on teisel lugemisel 23. märtsil.

Istungi fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside