Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon otsustas saata teisele lugemisele kuue Riigikogu liikme algatatud eelnõu, mille eesmärk on parandada kiire internetiühenduse kättesaadavust maapiirkondades läbi valguskaabli paigalduskulude vähendamise. Lairibaühenduste viimiseks kodude, ettevõtete ja asutusteni võetakse ühiskasutusse olemasolevad elektripostid ja muu taristu, et nende külge paigaldada sidevõrgu elemente.

Eelnõu kohaselt on jaotusvõrguettevõtjal õigus saada valguskaablivõrguomanikult tagasi oma füüsilisele taristule juurdepääsu pakkumisega seotud otsesed kulud, eelkõige kulutused remondile ja rikete kõrvaldamisele.

Majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare sõnul otsustas majanduskomisjon, et elektripostide haldajal ei ole õigust küsida raha selle eest, et internetikaabel elektriposti külge paigaldada. „Kuna taristu kulu on arvestatud elektrivõrgutasu sisse, siis oleks see justkui topelttasu küsimine ühe ja sama posti eest. Seega kui lisada renditasu, peaks hakkama elektrivõrgutasu vähenema, aga me ei usu, et seda taristu omanikud teevad,“ ütles Savisaar, kes on eelnõu majanduskomisjonipoolne menetleja.

Majanduskomisjon viis teise lugemise käigus eelnõusse kuus muudatusettepanekut, mis puudutavad vaidluste lahendamist ehitusseadustiku alusel, seaduse jõustumist tuleva aasta 1. märtsil ning liinide all oleva maa kasutamist samadel alustel, mis on kokku lepitud maaomaniku ja liinide valdaja vahel elektriliinide hooldus- ja remonttööde korral.

Eelnõu ühe algataja Andres Metsoja sõnul ei muutu maaomaniku jaoks sisuliselt midagi, sest kinnistusraamatusse märget servituudi näol valguskaabli osas ei tehta. „Eelnõus on seepärast ka muudatusettepanek, et tagada kõikide liinikoridoride kasutamine võrdsetel alustel olenemata maakasutusõigusest,“ ütles Metsoja.

„Kui soovitakse maaomaniku maal valguskaablit paigaldada, siis peab omanikku sellest teavitama kehtiva korra alusel. Uut korda selleks välja töötada ei ole kavas,“ ütles Metsoja ning lisas, et tehnilised tingimused valguskaabli paigaldamiseks määrab taristu omanik.

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Andres Metsoja, Andres Ammase, Kristjan Kõljala, Henn Põlluaasa ja Tanel Talve algatatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (270 SE) teine lugemine Riigikogu täiskogus toimub tuleva aasta 11. jaanuaril. Kui teine lugemine lõpetatakse, siis viiakse eelnõu lõpphääletus läbi 18. jaanuaril.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside