Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, mis viib elektroonilise side seaduse vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik.

Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul on eelnõu üheks eesmärgiks võimalike turvariskide vähendamine. „Tegemist on osaga küber- ja julgeolekuhügieenist ning me soovime, et avalikud teenused ja selleks vajalik infrastruktuur oleks tagatud meile sobivalt. Eelnõu jõustumisel hakatakse võimalikku ohtu riigi julgeolekule hindama üldreeglina riist- või tarkvara kasutusloa menetluses,“ selgitas Michal.

Majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva lisas, et sisuliselt on komisjon ja täiskogu seda eelnõu juba menetlenud, kuid et kevadel toimunud obstruktsiooni tõttu ei olnud võimalik seadust kevadistungjärgul vastu võtta, siis aegusid varasemas eelnõus kehtestatud jõustumistähtajad ning valitsus võttis eelnõu tagasi. „Teema on seega kõigile tuttav ja loodetavasti uue eelnõu menetlemisel enam takistusi ei tule,“ ütles ta.

Eelnõuga suurendatakse lepingueelse teabe ja lepingu kokkuvõttega sidelepingu läbipaistvust, mis aitab ära hoida arusaamatusi sidelepingu ja tegelikkuse vahel. Sidelepingut sõlmides on tarbijatel parem ülevaade osutatavast sideteenusest. Samas sõltub kohaldatava regulatsiooni ulatus pakutava sideteenuse olemusest.

Samuti sätestatakse nõuded ühtlustatud raadiosageduste andmisele, soodustatakse väikese levialaga raadiosagedusi kasutatavate juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, mis kiirendab uue põlvkonna sidevõrgu kiiret rajamist ning sätestatakse nõuded kaasinvesteerimisele.

Lisaks täpsustatakse eelnõuga nõudeid sidevõrkudele ja -teenustele riigi julgeoleku tagamiseks. Eelnõu kohaselt on sideettevõtja riigi julgeoleku tagamiseks kohustatud taotlema sidevõrgu riist- või tarkvara kasutamiseks, sealhulgas riistvara väljavahetamiseks ning tarkvara uuendamiseks loa Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt. Võimalikud keelud või kasutamise tingimused kooskõlastab Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimääruses nimetatud organ.

Eelnõu kohaselt jõustub seadus 15. detsembril.

Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE) on esimesel lugemisel 13. oktoobril.

Eelnõu tutvustasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside