Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas tänasel istungil taastuvenergia toetuste skeemi ja otseliini regulatsiooni muutvat eelnõu ning saatis selle teisele lugemisele. Komisjon ühendas muudatusettepanekute abil üheks seaduseelnõuks kaks elektrituruseadust muutvat eelnõu.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et taastuvenergia toetuste jagamise põhimõtteid muutev eelnõu läbis teise lugemise möödunud aasta märtsis, misjärel oodati uuele skeemile Euroopa Komisjonilt riigiabiluba. „Taastuvenergia toetuste skeemi muudatusi on pikalt koos huvigruppidega arutatud, saadud on ka Euroopa Komisjoni riigiabiluba ja nüüd saab eelnõuga edasi minna,“ lausus Sester.

Esimees märkis, et protsessis on saanud osaleda ja oma seisukohti kaitsta kõik turuosalised, samuti on plaanitavaid muudatusi mitmel istungil arutatud Konkurentsiameti, ASi Elering ning ASiga Elektrilevi. „Tänu tulevikus toimuvatele vähempakkumistele saab koormus tarbijate rahakotile olema väiksem võrreldes sellega, kui jätkaksime praegu kehtiva skeemiga,“ rääkis Sester. „Otseliini regulatsiooni muudatus elavdab ootuste järgi majandust ja parandab Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet.“

Eelnõu järgi muudetakse taastuvenergia toetuste skeemi, kuna toetustele seatud eesmärgid saavad lähiaastatel täidetud. Eelnõuga pannakse paika, et kui olemasolevate tootmisseadmete tootmismahust ei piisa, et riigi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise või tõhusal koostootmisrežiimil toodetud elektrienergia eesmärki täita, korraldab valitsus majandus- ja taristuministri ettepanekul täiendava tootmismahu saamiseks vähempakkumise.

Eelnõuga võimaldatakse väiketootjatel saada taastuvenergia toetust vana skeemi järgi, kui tootmisseade toodab elektrienergiat võimsusega kuni 50 kW ja elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta lõpus. 50 kW kuni 1 MW elektrilise võimsusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia tootjad peavad toetuse saamiseks osalema neile korraldatavatel vähempakkumistel.

Riigiabiloast tuleneva muudatuse kohaselt saavad vana skeemi järgi toetust need, kellel on tootmisseadmetesse tehtud olulised investeerinud enne 2017. aastat.

Selleks, et soodustada elektri väiketootmist 100 kW kuni 200 kW nimivõimsusega tootmisseadmetega, leevenevad väiketootjatele esitatavad nõuded. Näiteks puudub neil edaspidi aktsia- või osakapitalinõue 31 950 eurot, mis võimaldab piiratud võimsusega seadmetega elektrit toota ka näiteks korteriühistutel.

Peale selle saab Eesti eelnõu järgi alustada taastuvenergia statistikakaubandusega.

Istungist võtsid osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman, energeetika osakonna juhataja Timo Tatar ning sama osakonna eksperdid Rein Vaks ja Jaanus Uiga.

Komisjon vaatas läbi valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõule (576 SE) esitatud muudatusettepanekud ning otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 30. mail.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside